ส่วนใหญ่รู้สึก NHS จะไม่รอดอีก 70 ปี Sky สำรวจข้อมูลพบ

คนส่วนใหญ่คิดว่าการให้บริการด้านสุขภาพนั้นคุ้มค่ากับเงิน แต่จะมองโลกในแง่ร้ายต่อไปในอนาคต
ชาวอังกฤษคิดว่า NHS ให้การดูแลที่ดีกว่าระบบการดูแลสุขภาพในประเทศที่คล้ายคลึงกัน แต่คิดว่าวันนั้นเป็นตัวเลขการสำรวจความคิดเห็นของ Sky เปิดเผยว่า

เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของอังกฤษ – 51% – คิดว่าการรักษา NHS เป็นขั้นตอนที่เหนือกว่าการดูแลที่ได้รับในประเทศในยุโรปที่คล้ายคลึงกับสหราชอาณาจักรในขณะที่ 21% คิดว่าการดูแล NHS จะเลวร้ายยิ่ง บางคนคิดว่า 9% คิดว่ามีการดูแลในระดับเดียวกันในขณะที่ 20% ไม่ทราบ