บ้านแม่พุงหลวง

แหล่งเรียนรู้เรื่องราวแห่งอารายธรรม วัฒธรรมชนเผ่า หนึ่งในชาติพันธ์ วิถีชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงพื้นเมืองล้านนาจังหวัดแพร่ ชมศิลปะวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน มรดกทางวัฒธรรมล้ำค่าสัม ผัสเรียนรู้เคล็ดลับภูมิปัญญาการใช่สมุนไพรพื้นบ้าน ในการดูแลสุขภาพ ชมน้ำตกแม่พุงหลวงงดงามท่ามกลางธรรมชาติ. จะมากันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ หรือแบบทัศนศึกษา

สามารถติดต่อสอบถามการเดินทางได้ที่ ผู้ใหญ่บ้าน แม่พุงหลวง (รณเกียรติ คำน้อย). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand