กสม.ยุติสอบปม”นั่งรถไฟไปราชภักดิ์”อ้างคสช.ไม่ชี้แจง

“ประธาน กสม.” แจงยุติสอบปมทหาร-ตำรวจ รวบนศ.นั่งรถไฟไปราชภักดิ์  อ้าง คสช.ไม่ชี้แจง ทำให้หลักฐานไม่พอ เตรียมส่งผลพิจารณาให้รัฐบาล-คสช.ต่อไป เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) นายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. แถลงผลการตรวจสอบกรณีนักศึกษาจำนวน 3 คน ยื่นคำร้องต่อ กสม.เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขัดขวางไม่ให้เดินทางไปยังอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำกิจกรรม “นั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง”ว่า ที่ประชุม กสม. เห็นว่าประเด็นเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการสกัดกั้น กลุ่มนักศึกษาไม่ให้เดินทาง เป็นการดำเนินการตามกฎหมายความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนที่สามารถทำได้  ส่วนการควบคุมตัวไปยังกองบัญชาการควบคุม กองพลทหารราบที่ 9 จ.นครปฐม ไม่ใช่เป็นการจับกุมหรือคุมขังที่จะต้องกระทำโดยอาศัยหมายของศาลหรือเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับทาง คสช.ไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่ กสม.สอบถามว่า คสช.อาศัยอำนาจใดในการควบคุมตัวนักศึกษา ดังนั้น กสม.จึงมีมติให้ยุติการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เนื่องจากพยานหลักฐานที่มีไม่เพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัย อย่างไรก็ตามภายใน 2- 3 วัน กสม.จะส่งมติเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงกลาโหมและ คสช. เพื่อรับทราบ  ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลและ คสช. ด้วยดี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews